កាលវិភាគ - សៀវភៅ/ សម្ភារៈសិក្សា

សៀវភៅ/ សម្ភារៈសិក្សានិងកាលវិភាគរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមការរៀននិងការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីភាសាជប៉ុននិងការទទួលបានដឺក្រេនិងសញ្ញាបត្រ

អង្គការមាតាបិតា ABK COLLEGE: សមាគមន៍វប្បធម៌និស្សិតអាស៊ាន អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុន ABK បានផ្តល់ការណែនាំដល់និស្សិតដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីឯកជនជាច្រើន ដូចជាស្ថានទូត រដ្ឋាភិបាលនិងនិស្សិតអាហារូបករណ៍ជាច្រើនទៀតផងដែរ។ ABK COLLEGE បន្តទំនៀមទម្លាប់នេះដោយផ្តល់ការអប់រំបែបជប៉ុនដែលនឹងបង្កើនកម្រិតជំនាញភាសាជប៉ុន និងសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានសញ្ញាបត្រតាមរយះសៀវភៅសិក្សាដែលមានកំរិតស្តង់ដាពីបរទេសជាដើម។

កាលវិភាគ

ថ្នាក់ពេលព្រឹក - ថ្នាក់ពេលរសៀល

  • ចន្ទ័ - សុក្រ  ពេលព្រឹកៈ ៩:០០ - ១២:៣០     ពេលរសៀលៈ ១៣:៣០ - ១៧:០០
  • ក្រៅពីចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃបុណ្យក៏មានវិស្សមកាលរដូវក្តៅនិងរដូវរងាដែរ
  ចន្ទ័ អង្គារ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ
  9:00~ 9:45 ភាសាជប៉ុនទូទៅ ភាសាជប៉ុនទូទៅ ភាសាជប៉ុនទូទៅ ភាសាជប៉ុនទូទៅ ភាសាជប៉ុនទូទៅ
13:30~14:15
  9:55~10:40 ភាសាជប៉ុនទូទៅ ភាសាជប៉ុនទូទៅ ភាសាជប៉ុនទូទៅ ភាសាជប៉ុនទូទៅ ភាសាជប៉ុនទូទៅ
14:25~15:10
10:55~11:35 អក្សរ/វាក្យសព្ទ វេយ្យាករណ៍ ការស្តាប់ ការតែងនិពន្ធ ការអាន
15:20~16:05
11:45~12:30 ការសន្ទនា ការទូទៅរបស់ជប៉ុន ការត្រៀមការប្រលង ការទូទៅរបស់ជប៉ុន ការសន្ទនា
16:15~17:00

ម៉ោងសិក្សា

រយៈពេល ៤៥នាទីអ្នកនឹងរៀនភាសាជប៉ុននៅថ្នាក់ភាសាជប៉ុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាជំហាន ៗ និងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងថ្នាក់ "ភាសាជប៉ុន" របស់យើង។ កម្មវិធីសិក្សារបស់ "ការសិក្សាភាសាជប៉ុន" ត្រូវបានផ្គូរផ្គងជាមួយកម្រិតនៃភាសាជប៉ុនរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងអាចមានភាពងាយស្រួល។

ភាសាជប៉ុនទូទៅ ៧៧៤ម/ ឆ្នាំ
ការទូទៅរបស់ជប៉ុន ៨៦ម/ ឆ្នាំ
សរុប ៨៦០ម/ ឆ្នាំ

សៀវភៅសិក្សា