ABK (ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย: Asia Bunka Kaikan) ผู้ก้าวเดินพร้อมกับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1957 จะเปิดโรงเรียน ABK COLLEGE เพื่อก้าวไปสู่อนาคตอีกขั้น

หลักสูตรระยะยาว
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรระยะสั้น

ABK COLLEGE Gallery

ABK COLLEGE มีสนธิสัญญากับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ประกาศ

2018年

12月

12日

ABK COLLEGE 닛코연수여행

2018년12월4일(월)에 학생 84명, 교직원 9명이 닛코동조궁과 에도촌으로 가을연수여행을 다녀왔습니다. 닛코동조궁에서 다양한 일본의 역사를 배울 수 있었으며 아름다운 경치와 단풍도 구경했습니다. 에도시대의 일본을 체험할 수 있는 닛코에도촌에서 연극 오이란도츄를 비롯하여 일본의 옛모습을 체험할 수 있어서 모두가 즐거운 듯 했습니다.