ABK (ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย: Asia Bunka Kaikan) ผู้ก้าวเดินพร้อมกับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1957 จะเปิดโรงเรียน ABK COLLEGE เพื่อก้าวไปสู่อนาคตอีกขั้น

หลักสูตรระยะยาว
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรระยะสั้น

ABK COLLEGE Gallery

ABK COLLEGE มีสนธิสัญญากับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ประกาศ

2019年

4月

12日

ABK입학식2019

ABK COLLEGE(ABK학관일본어학교)와 자매교인 ABK일본어코스의 합동입학식입니다.

신입생 여러분 입학을 축하드립니다.