【ประกาศ】ยกเลิกพิธีจบการศึกษาและพิธีปฐมนิเทศ

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-19)ในญี่ปุ่น

  ทางโรงเรียนABK COLLEGE จึงขอยกเลิกพิธีจบการศึกษาในวันที่18 มีนาคม และ

  พิธีปฐมนิเทศในวันที่ 7 เมษายน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

   

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อABKCOLLEGE