Thanh toán học phí

Các khoản phí có thể được thanh toán bằng 3 cách dưới đây, bằng chuyển khoản tại ngân hàng hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Trường hợp đến hạn cuối nhưng vẫn chưa thanh toán hoặc tiền chưa được chuyển đến thì sẽ coi như là huỷ bỏ nên xin hãy chú ý.

Phí gửi tiền / chuyển khoản ngân hàng sẽ do người gửi tiền chi trả. Phí kiểm tra nhập học sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì.

PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN A - FLYWIRE

Về việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chỉ định của Flywire. Tuỳ thuộc vào tiền tệ, nguồn tiền thanh toán mà chi phí chuyển tiền ra nước ngoài sẽ không cần thiết. Học phí cũng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế nhưng xin hãy xác nhận phí chuyển tiền trước khi sử dụng. Xin hãy tiếp tục với địa chỉ tài khoản dưới đây Địa chỉ tài khoản đang chuẩn bị

https://www.flywire.com/pay/abk

PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN B - CHUYỂN KHOẢN TRỰC TIẾP VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA TRƯỜNG ABK TẠI NHẬT BẢN

Địa chỉ : MIZUHO BANK HONGO BRANCH ( 075 ) Số tài khoản : 2908788 Swift Code : MHCBJPJT Người nhận : ABK COLLEGE Địa chỉ ngân hàng : 3-34-3 Hongo Bunkyo-ku, Tokyo. Số điện thoại ngân hàng : 813-3812-3261 Xin hãy điền số hiệu học sinh và họ tên vào phần ghi chú.

PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN C - THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG PAYPAL

Các khoản phí như phí kiểm tra nhập học, phí nhập học sẽ không được sử dụng như là học phí chính thức của sinh viên. Xin hãy click vào các hạng mục dưới đây để tiếp tục [ カートに追加 ]. Xin hãy nhập số hiệu học sinh vào mục アカウント番号 Click Here

入学検定料(Registration fee)
¥20,000
カートに追加
 • _
 • _
入学金(Admission fee)
¥80,000
カートに追加
 • _
 • _
EJU出願代行料(EJU Application Fee)
¥15,000
カートに追加
 • _
 • _
4月短期聴講生授業料(Course Fee for Auditor in Apr.)
¥210,000
カートに追加
 • _
 • _
7月短期聴講生授業料(Course Fee for Auditor in Jul.)
¥200,000
カートに追加
 • _
 • _
10月短期聴講生授業料(Course Fee for Auditor in Oct.)
¥220,000
カートに追加
 • _
 • _
1月短期聴講生授業料(Course Fee for Auditor in Jan.)
¥190,000
カートに追加
 • _
 • _