Lớp dự bị đại học ngắn hạn

Năm học 2022, khai giảng 1 năm 4 lần

(Tháng 4 năm 2022, tháng 7 năm 2022, tháng 10 năm 2022, tháng 1 năm 2023)

Thời gian học

Học kỳ 1 11/4/2022(Mon) - 27/6/2022(Mon)
Học kỳ 2 1/7/2022(Fri) - 23/9/2022(Fri)
Học kỳ 3 3/10/2022(Mon) - 23/12/2022(Fri)
Học kỳ 4 5/1/2023(Thu) - 15/3/2023(Wed)
 1. Thủ tục đăng ký, định hướng học tập, kiểm tra năng lực đầu vào, lễ nhập học sẽ tiến hành trước thời gian học ghi ở trên.
 2. Thời gian học: 9:00 - 12:30 hoặc 13:30 - 17:00 (trừ thứ 7, ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của trường)
  Giờ học 45 phút x 4 tiết (có nghỉ giải lao 10 phút giữa giờ học)
 • Sinh viên lớp dự bị đại học có thể học liên tiếp các học kỳ, học kỳ 1 và học kỳ 2 chẳng hạn. Tuy nhiên ở trường hợp đó cần phải đăng ký lại. Và cần phải rời khỏi nước Nhật 1 lần để có được visa "lưu trú ngắn hạn".
 • Cũng có trường hợp nhà trường không tiến hành chiêu sinh học kỳ 2 và học kỳ 4

Thời hạn đăng ký

Phải đăng ký trước 2 tuần của ngày khai giảng các học kỳ.

Học phí

  Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4
Học phí 210,000 yen 200,000 yen 220,000 yen 190,000 yen
Số giờ 208h 220h 228h 192h
Tiêu chuẩn tiếng Nhật Không có Không có Không có JLPT
(thi năng lực tiếng Nhật)
N5 trở lên

*Phí tài liệu đã bao gồm trong tiền học phí
*Học phí đã nộp theo nguyên tắc thì không được hoàn trả lại.

Hồ sơ cần nộp

1. Đơn xin nhập học lớp dự bị đại học (bản excel)

Application form for Auditor
ABK_COLLEGE_APPLICATION_FORM_for_AUDITOR
Microsoft Excel 145.5 KB

2. 2 tấm ảnh (3cm x 4cm)
 Dùng dữ liệu ảnh đưa vào máy vi tính dán lên đơn xin nhập học bằng phiên bản excel. 1 tấm nộp cho văn phòng sau khi tới Nhật.

3. Bản phô-tô passport (trang có ảnh của mình)

4. Giấy tờ khác (có trường hợp yêu cầu bổ sung)

Thủ tục vào học

 1. Nộp hồ sơ qua E-mail. Địa chỉ gửi:info@abk.ac.jp
 2. Nếu có yêu cầu bổ sung giấy tờ thì gửi qua E-mail hoặc đường bưu điện.
 3. Nhận kết quả tuyển chọn của trường.
 4. Nộp học phí.
 5. Lấy visa lưu trú ngắn hạn, đến Nhật.
 6. Thủ tục đăng ký làm sinh viên dự bị đại học và tham dự giờ định hướng học tập.
 7. Tham gia thi kiểm tra năng lực đầu vào.
 8. Nhận thẻ sinh viên lớp dự bị đại học.
 9. Tham dự lễ nhập học (chỉ học kỳ 1)
 10. Xác nhận lớp sẽ học, bắt đầu tham gia giờ học.

Những điều lưu ý

 • Sinh viên lớp dự bị đại học là học sinh không chính quy của trường, chỉ có thể nghe giảng ở những lớp được chỉ định trong thời gian học.
 • Trong thời gian là sinh viên lớp dự bị đại học, phải có mặt ở lớp đã được chỉ định, làm bài tập ở nhà và nộp bài, cùng với làm bài kiểm tra nhỏ, thi định kỳ theo chỉ thị của các lớp. Sau khi bắt đầu tham gia lớp học, nếu tình hình học tập có vấn đề sẽ không được phép tham dự giờ giảng.
 • Trong thời gian học lớp sinh viên dự bị đại học, không thể xin học bổng mà trường hiện đang tuyển cũng như không thể đăng ký chế độ nhận tiến cử vào đại học.
 • Sinh viên lớp dự bị đại học không thể mua "vé định kỳ đi lại dành cho học sinh" của xe điện, xe diện ngầm, xe bus... ("Vé định kỳ đi làm" thì có thể mua được).
 • Tư cách lưu trú của một sinh viên lớp dự bị đại học là "lưu trú ngắn hạn", những người có visa này thì không thể làm thêm.
 • Trước khi đi Nhật, phải mua tại đất nước của mình bảo hiểm du lịch nước ngoài trong đó đã bao gồm thương tật và bệnh tật.

Địa chỉ tư vấn

Học quán ABK tư cách pháp nhân trường học Trường Nhật ngữ học quán ABK
2-12-12 Honkomagome, quận Bunkyo, thủ đô Tokyo, mã bưu điện 113-0021 
TEL:03-6912-0756 FAX:03-6912-0757
E-mail:info@abk.ac.jp