Chọn cách thức nộp hồ sơ xin học

Tùy theo lựa chọn của bạn, các thủ tục giấy tờ sẽ thay đổi. Hãy chọn cách thức nộp hồ sơ xin học.

Tập hợp các giấy tờ quan trọng và gửi qua EMS hoặc thư.
※Nếu có câu hỏi nào về các giấy tờ cần nộp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn.
※Trong một số trường hợp, chúng tôi xin phép được chủ động liên lạc sau khi nhận được các giấy tờ.

Chúng tôi có đại diện tại nhiều khu vực khác nhau. Các bạn còn bỡ ngỡ trong lần đầu tiên chuẩn bị giấy tờ xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và giúp đỡ.