Thắc mắc cần giải đáp

Nếu có vấn đề thắc mắc liên quan đến trường ABK COLLEGE (trường Nhật ngữ Học quán ABK), hoặc là cần tư vấn liên quan đến vấn đề nhập học, nộp đơn… hãy liên hệ đến địa chỉ dưới đây.
Hãy sử dụng mẫu thư gửi có thiết lập sẵn dưới đây để gửi cho chúng tôi.

Địa chỉ liên hệ giải đáp thắc mắc

Học quán ABK tư cách pháp nhân trường học Trường Nhật ngữ học quán ABK
2-12-12 Honkomagome, quận Bunkyo, thủ đô Tokyo, mã bưu điện 113-0021
E-mail:info@abk.ac.jp
TEL:+81-3-6912-0756
FAX:+81-3-6912-0757

Mẫu đơn liên hệ

Questions

*required

*Title

*Name

Last name First name

*Citizenship

*Email


(again)

*Questions