Lịch sử trường

Chúng tôi luôn biến đổi mình thích hợp với thời đại, hoạt động hỗ trợ du học sinh.

Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á với tư cách pháp nhân công ích - chủ thể của ABK COLLEGE, được thành lập vào năm 1957.
Bộ phận phụ trách du học sinh của Bộ Giáo dục Nhật Bản được đặt tại đây vào năm 1960. Trước đó, chúng tôi đã tiến hành các hoạt động công ích mục đích giúp đỡ, hỗ trợ du học sinh sống ở Nhật Bản.
Cùng với những tư tưởng sáng lập, chúng tôi luôn thay đổi để phù hợp với thời đại.

Lịch sử của Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á với tư cách pháp nhân công ích - chủ thể thành lập ABK COLLEGE

1957 Quỹ Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á được thành lập với tư cách pháp nhân công ích thuộc Bộ Giáo dục quản lý.
1959 Theo yêu cầu của bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, thành lập Hiệp hội Tu nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại (AOTS).
1960 Hoàn thành Hội quán văn hóa Châu Á (ABK) ở quận Bunkyo.
1967 Hội cựu sinh viên ABK-AOTS thành lập ở Thái Lan.
1973 Hội cựu sinh viên ABK tại Thái Lan thành lập Hiệp hội chấn hưng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nhật (TPA).
1979 Theo yêu cầu của Đại sứ quán Trung Quốc, mở Ký túc xá cho sinh viên khóa đầu tiên do chính phủ Trung Quốc phái cử sang học.
1983 Thành lập ABK JAPANESE COURSE.
1996 Bắt đầu tiếp nhận sinh viên được chính phủ Thái phái cử sang học tại ABK JAPANESE COURSE.
2000 Bắt đầu tiếp nhận sinh viên được chính phủ Malaysia phái cử sang học tại ABK JAPANESE COURSE.
2004 Bắt đầu tiếp nhận sinh viên được chính phủ Indonesia phái cử sang học tại ABK JAPANESE COURSE.
2007 Hiệp hội chấn hưng Kinh tế Kỹ thuật Thái Nhật thành lập Đại học Công nghiệp Thái Nhật (TNI).
2007 Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Quỹ Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á.
2009 Liên kết với Đại học MEIJI thực hiện dự án "Global 30" của Bộ Khoa học và Giáo dục.
2012 Liên kết với Đại học CHUO về việc tiếp nhận du học sinh và hỗ trợ việc đào tạo tiếng Nhật cho các sinh viên thuộc dự án "CAMPUS ASIA" của Bộ Khoa học và Giáo dục.

Sơ đồ ABK Group・Các đoàn thể liên quan

Sơ đồ ABK Group・Các đoàn thể liên quan

Sơ lược quá trình hình thành ABK COLLEGE

2011 Bắt đầu cuộc vận động quyên góp tại các quốc gia để xây dựng Học quán ABK với tư cách pháp nhân trường học.
2013 Được thủ đô Tokyo cấp phép xây dựng Học quán ABK với tư cách pháp nhân trường học.
2014 Khánh thành ABK COLLEGE (trường Nhật ngữ Học quán ABK).
Hoàn thành hội quán văn hóa Châu Á
Lễ kết thúc khóa học tiếng Nhật lần 1

Hoàn thành hội quán văn hóa Châu Á
(Năm 1960)

Lễ kết thúc khóa học tiếng Nhật lần 1
(Năm 1983)


Lễ nhận kỉ niệm chương từ các Du học sinh học học bổng CP Trung Quốc khóa 1 ở tại ABK từ năm 1979, nhân dịp 50 năm thành lập tổ chức Hội quán văn hóa sinh viên châu Á


Tổ chức buổi tiệc quyên góp tiền tại Thái Lan
Tổ chức buổi tiệc quyên góp tiền tại Malaysia

Tổ chức buổi tiệc quyên góp tiền tại Thái Lan
(Năm 2012)

Tổ chức buổi tiệc quyên góp tiền tại Malaysia
(Năm 2012)