Giới Thiệu ký Túc Xá

Mong muốn cuộc sống ở ký túc xá học sinh ABK có sân chơi để giao lưu với nhau, tăng thêm tình thân vượt qua rào cản quốc gia và dân tộc.

Ở hội quán văn hóa Châu Á (ABK), có ký túc xá nhân viên thường trực 365 ngày 24 giờ, có thể nhận điện thoại, xử lý tình huống khẩn cấp vào giữa đêm, là nơi du học sinh có thể yên tâm sinh sống. Thường có khoảng 50 em sinh viên cao học, đại học, cao đẳng nghề sống tại đây.

Xem chi tiết về nhà ở tại đây

※Di chuyển tới trang Hiệp hội văn hóa sinh viên Châu Á thuộc tổ chức pháp nhân công ích.

Hội quán văn hóa Asia-01
Hội quán văn hóa Asia-02

Hội quán văn hóa Asia

Hội quán văn hóa Asia

Somei Heights