Nộp đơn xin học dành cho trường hợp đang sinh sống ở Nhật

Hãy sắp xếp các giấy tờ quan trọng, và nộp hoặc gửi cho chúng tôi qua thư.
※Nếu có câu hỏi nào về các giấy tờ cần nộp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn.
※Trong một số trường hợp, chúng tôi xin phép được chủ động liên lạc sau khi nhận được các giấy tờ.