Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2017年

4月

21日

Welcome Party for 2017 new students

We had a welcome party for 2017 new students at ABK on Apr. 21st. Senior students made a various countries dishes and performed music & game for them. ABK's seniors and juniors were very lively together at that time!

0 コメント