Latest News

ABK COLLEGE 's new digital catalog!

Click Here to see.

Updated on 07th July 2023

Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2023年

1月

30日

2022年12月JLPT満点合格!

2022年12月JLPT満点合格!

Full marks on JLPT!!

 

2022年第2回日本語能力試験(JLPT)の結果が発表されました。

(試験実施日:2022年12月4日、結果発表2023年1月23日)

ABKCOLLEGEの学生も多数の合格者がでましたが、

科目別に「満点合格」をした学生もいました。

合格者のみなさん、おめでとうございます!!

 

Full marks on JLPT!!

2022 2st JLPT result & score was announced and many ABK COLLEGE students passed it. Among the students, some students got full marks on each section!

Congratulations!!

■N1

【全科目満点合格】1名

・A1 香港・男性

 

【言語知識】:満点:2名

・A1 香港・男性

・A1 台湾・女性

 

【聴解】:満点:4名

・A1 香港・男性

・A1 マレーシア・男性

・A1 香港・男性

・A2 マレーシア・女性

 

■N2

【読解】満点:2名

・A3 台湾・女性

・A3 ベトナム・女性

 

【聴解】:満点:5名

・A1 モンゴル・男性

・A3 タイ・男性

・A3 マレーシア・女性

・A3 台湾・女性

・A5 香港・女性

 

■N3

【読解】満点:3名

・A5 ミャンマー・男性

・B2 タイ・男性

・B2 マレーシア・男性

 

【聴解】満点:3名

・A5 ミャンマー・女性

・A5 ミャンマー・男性 

・A6 モンゴル・男性

 

■N4

【聴解】満点:2名

・A6 トルコ・男性

・B1 モンゴル・女性

 

 

★N1 All subjects … 1students from Hong Kong got perfect score.

★N1 Language Knowledge (Vocabulary/Grammar) section

… 2 students from Taiwan& Hong Kong got full marks.

★N1 Listening section

… 4 students from Malaysia & Hong Kong got full marks.

 

★N2 Reading section

… 2 students from Taiwan & Vietnam got full marks.

★N2 Listening section

… 5 students from Malaysia & Hong Kong & Thailand & Mongolia & Taiwan got full marks.

 

★N3 Reading section

… 3 students from Myanmar &Thailand & Malaysia got full marks

★N3 Listening section

… 3 students from Mongolia & Myanmar got full marks

 

★N4 Listening section

… 1 students from Mongolia & Turkey got full marks