Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2019年

9月

10日

Let's think about Japanese food culture!

Regarding to the theme of [Think about Japanese Food Culture], A1 class students tried to make Udon. Though, this is the first time of them, they worked together and can finish making the handmade Udon. ABK teachers, staff and classmate all ate this handmade Udon together.