Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2020年

8月

11日

ABK COLLEGE students passed "Accommodation Industry Proficiency Test"!

ABK COLLEGE 3 students

from Thai and Vietnam

passed

"Accommodation Industry Proficiency Test"

for Specified Skilled Worker!

Congratulations!!

0 コメント