Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2017年

1月

11日

Student Presentation

ABKCOLLEGE Malaysian students visited as lecturers at the neighborhood' high school. They talked to 160 Japanese students about the history, language, culture and food of  Singapore and Malaysia. Japanese students were very interested in their talk, especially about a multiethnic nation, colorful food and plant.

0 コメント