Latest News

ABK COLLEGE 's new digital catalog!

Click Here to see.

Updated on 01st March 2024

Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2024年

4月

16日

2024年度 入学式 Entrance ceremony

2024年4月5日入学式を実施しました。

Entrance ceremony was held on April 5, 2024.