Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2020年

3月

26日

ABK COLLEGE Online Supplementary Lesson

The online supplementary classes are conducting as follows.

Dates: March 23 (Mon)-March 27 (Fri)

Time: 9:00 AM to 12:30 PM / 1:30 PM to 4:30 PM

 

We are using ZOOM application for online supplementary classes. Please download the ZOOM which was sent from our school email. The meeting ID which used in ZOOM will be sent separately.