Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2019年

1月

26日

ABK Elective subject Making Sushi roll!

ABK morning class students was making Sushi roll in elective subject [Japanese Culture]. The students learned lecture from teacher then made their own sushi roll. When asked them what was the most difficult step of making this, almost all of them said [Rolling] step. The students' Sushi rolls look very delicious!