Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2018年

2月

13日

Recruiting Japanese Language lecturers

We are seeking Japanese Language Part-time lecturers for Oct. or Jul. term due to increase class, which requires forming the equivalent relationships with each students and being diligent. We are welcome for your visiting school before your application, please refer to the application requirements attached below. 

非常勤講師 要項と資料 ABK学館2018年2月講師募集.pdf
PDFファイル 217.9 KB
続きを読む 0 コメント