Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2018年

4月

06日

ABK COLLEGE  CLASS ANNOUNCEMENT for 2018 Students

2018年のクラス発表です。

Please check your class (your student's number) for 2018 students.

ABK COLLEGE CLASS ANNOUNCEMENT for 2018 Students
CLASS ANNOUNCEMENT for 2018 students.pdf
PDFファイル 181.1 KB
1 コメント