Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2020年

10月

08日

Broadcasted in NHK news [Good Morning Japan]

ABK COLLEGE has been broadcasted in NHK news [Good Morning Japan] on

8th October 2020, 7:45 A.M.

This news was broadcasted by the internet channel NHK WORLD,

But this time has been broadcasted again as a digest version in NHK Morning News.