Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2019年

1月

09日

ABK COLLEGE CLASS ANNOUNCEMENT for 2019 Jan. Students

下のPDFファイルをご確認ください

Please download and check the PDF file.

CLASS ANNOUNCEMENT 2019 Jan..pdf
PDFファイル 57.5 KB