Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2018年

6月

29日

ABK COLLEGE  CLASS ANNOUNCEMENT from 2018 July

2018年7月からのクラス発表です。

Please check your class (your student's number) from July 2018.

ABK COLLEGE CLASS ANNOUNCEMENT from July 2018
CLASS ANNOUNCEMENT from 2018 July.pdf
PDFファイル 87.4 KB
0 コメント