Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2020年

6月

10日

ABK Japanese Education Seminar

This is the ABK Japanese Education Seminar, where Japanese teachers and people who aims to become a Japanese teacher toss around or learn together. We are looking forward to seeing you.

ABK日本語教育勉強会2006.pdf
PDFファイル 143.6 KB