Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2021年

3月

03日

Report of Successful Students

  • ABKCOLLEGE prompt report of successful students in higher education and employment  is as below;
  • ・Prospective employee in Japan company … 15 students
  • ・Successful students in Graduate school … 8 students
  •    (Master's and Doctoral Degree)                
  • ・Successful students in Under graduate of University … 5 students
  • ・Successful students in Technical college … 15 students
Report of successful students
合格実績2020(速報.pdf
PDFファイル 309.8 KB