Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2017年

6月

30日

ABK COLLEGE CLASS ANNOUNCEMENT 2017.7

下のPDFファイルをご確認ください

Please download and check the PDF file.

CLASS ANNOUNCEMENT FOR 2017.7 STUDENTS.p
Adobe Acrobat ドキュメント 67.1 KB
0 コメント