Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2018年

9月

22日

ABKCOLLEGE 5th Anniversary Commemoration Program

As the commemoration of 5th anniversary of ABK COLLEGE, and to promote mutual understanding and expand Japanese language cooperation further between ABK COLLEGE and Universities having MOU with ABK COLLEGE (including in consultation) , we invited a Professor/Instructor belonging to the universities and discussed further cooperation about Japanese Language on June/September in 2018. 

0 コメント