[BiblioBattle] กิจกรรมนักเรียนห้องA1 ที่ABK

    นักเรียนห้องA1ที่ABK ได้ทำกิจกรรมBibliobattle โดยให้นักเรียนออกมานำเสนอหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจ ที่ได้อ่านมาในช่วงวันหยุดภายใน5นาที หลังจากนั้นผู้ชมจะทำการโหวต หนังสือที่คิดว่าน่าสนใจที่สุด ซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้ ผู้ชนะคือนักเรียนจากประเทศไทย