សេចក្តីផ្តើមនៅខែទី១ - ខែទី២នៃសវនករ

ថ្នាក់ចាប់ផ្តើមសិក្សា/ ថ្លៃសិក្សា

ថ្នាក់ចាប់ផ្តើមសិក្សា: ថ្នាក់ចាប់ផ្តើមកាលបរិច្ឆេទគឺដូចគ្នាទៅនឹងសវនករនៃវគ្គសិក្សារយៈពេល៣ខែ។

តម្លៃសិក្សា: អ្នកអាចរើសយកវគ្គសិក្សា១ ខែឬ ២ខែដូចខាងក្រោម ៖

វគ្គសិក្សា រយៈពេល ថ្លៃសិក្សា
ដំណាក់កាលទី១  វគ្គសិក្សា១ខែ ៩ មេសា ,២០១៨ - ២៧មេសា ២០១៨  ៨០០០០ យ៉េន
វគ្គសិក្សា២ខែ ៩ មេសា ,២០១៨ -៣១ ឧសភា ២០១៨  ១៦៤០០០ យ៉េន
ដំណាក់កាលទី២  វគ្គសិក្សា១ខែ ២ កក្កដា ,២០១៨ -៣១ កក្កដា ២០១៨  ១០៤០០០ យ៉េន
វគ្គសិក្សា២ខែ ២ កក្កដា ,២០១៨ -៣១ សីហា ២០១៨  ១៧២០០០ យ៉េន
ដំណាក់កាលទី៣  វគ្គសិក្សា១ខែ  ១ តុលា ,២០១៨ - ៣១ តុលា ២០១៨  ១០៨០០០ យ៉េន
វគ្គសិក្សា២ខែ ១ តុលា ,២០១៨ - ៣០ វិច្ឆិកា ២០១៨  ១៧២០០០ យ៉េន
ដំណាក់កាលទី៤  វគ្គសិក្សា១ខែ ៩ មេសា ,២០១៨ - ៣១មករា ២០១៩ ៨០០០០ យ៉េន
វគ្គសិក្សា២ខែ ១០ មករា ,២០១៩ -២៨ កុម្ភៈ ២០១៩ ១៥៦០០០ យ៉េន
 • * ការចុះឈ្មោះ   ការតំរង់ទិស   ការធ្វើតេស្តនៅកន្លែង និងពិធីចូលរៀននឹងកើតឡើងមុនអ្វីដែលបានផ្តល់ឱ្យ
 • * ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងថ្ងៃវិស្សមកាលរបស់សាលាគឺមិនរៀនទេ
 • * បន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សាខាងលើត្រូវបានបញ្ចប់ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្តវគ្គសិក្សាហើយរយៈពេលទិដ្ឋាការរបស់អ្នកមានសុពលភាពរហូតដល់បញ្ចប់វគ្គសិក្សាបន្ទាប់អ្នកអាចបន្តការសិក្សា
 • * សៀវភៅសិក្សាត្រូវបានគិតកម្រៃក្រៅពីតម្លៃសិក្សា
 • * ការណែនាំផ្សេងទៀតគឺដូចគ្នានឹងរយៈពេល៣ខែនៃសវនករ

កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ

អ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំយ៉ាងហោចណាស់២សប្តាហ៍មុនពេលចាប់ផ្តើមថ្នាក់រៀន

អន្តេវាសិកដ្ឋាន

យើងណែនាំពីអន្តេវាសិកដ្ឋាននៅសាលារបស់យើងដែលអង្គការមាតាបិតារបស់យើងគ្រប់គ្រង

ឧ. ABK (Asia Bunka Kaikan) ៣០០០ យ៉េន / ថ្ងៃ

  ឧទាហរណ៍ទី១ ឧទាហរណ៍ទី២
ថ្លៃបន្ទប់ ៨៤០០០ យ៉េន ១៦៨០០០យ៉េន
រយៈពេល ១ ខែ (៤សប្តាហ៍) ២៨ ថ្ងៃ  ២ខែ (៨ សប្តាហ៍) ៥៦ ថ្ងៃ

ឯកសារសំរាប់ដាក់ពាក្យ

១. ពាក្យស្នើសុំរបស់និស្សិតសវនកម្ម (ឯកសារជា Excel)

ABK_COLLEGE_APPLICATION_FORM_for_AUDITOR
Microsoft Excel 97.5 KB

២. អត្តសញ្ញាណបណ្ណ  រូបថត (៣ សម  x ៤ សម) ច្បាប់ចម្លង២
ភ្ជាប់ឌីជីថលចម្លង១ទៅទំរង់ពាក្យសំុនៃ Excel 
ដាក់ស្នើសុំផ្សេងៗទៀតទៅកាន់ការិយាល័យបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុន

៣. ថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក (ទំព័រដែលមានរូបថតរបស់អ្នក)

៤. ឯកសារផ្សេងៗទៀត (យើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឯកសារបន្ថែម)

ចុះឈ្មោះចូលរៀន

     ១. ដាក់ស្នើពាក្យសុំតាមអ៊ីុម៉ែល អាសយដ្ឋាន: info@abk.ac.jp

    ២. ប្រសិនបើយើងស្នើសុំឯកសារបន្ថែមសូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលឬប្រៃសណីយ៍

     ៣. លិខិតនៃការជ្រើសរើសដែលបានទទួលស្គាល់ពីសាលា

     ៤. ការបង់ថ្លៃសាលា

     ៥. ទទួលបានទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីមួយដែលនឹងមកកាន់ប្រទេសជប៉ុន

     ៦. ការចុះឈ្មោះនិស្សិតសវនកម្មនិងការតម្រង់ទិស

     ៧. ការប្រឡងនៅនិងកន្លែង  

     ៨. លិខិតអនុញ្ញាតសវនកម្ម

     ៩. ពិធីចូលរៀន (សិស្សដំណាក់កាលទី១ និងទី៣)

     ១០. ការបញ្ជាក់ថ្នាក់ ការចាប់ផ្តើមសវនកម្ម

សូម​ចំណាំ

 • សវនករត្រូវបានចុះបញ្ជីជានិស្សិតមិនទៀងទាត់ហើយអាចរៀនថ្នាក់ថេរបានក្នុងអំឡុងពេលសិក្សា
 • សវនករត្រូវតែគោរពការណែនាំរបស់គ្រូបង្រៀន ឧ. វត្តមាននៃថ្នាក់ថេរ ការដាក់ស្នើការធ្វើលំហាត់និងរបាយការណ៍ ការចូលធ្វើតេស្តសាកល្បងនិងការធ្វើតេស្តទៀងទាត់ ក្នុងករណីដែលស្ថានភាពសិក្សារបស់សវនករមានបញ្ហាណាមួយគាត់/នាង អាចមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀន
 • សវនករមិនអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍និងលិខិតនៃការចូលសកលវិទ្យាល័យដែលវិទ្យាស្ថានរបស់យើងផ្តល់ឱ្យឡើយ
 • សវនករមិនអាចដាក់ពាក្យសុំបណ្ណបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ឡានក្រុងឬរថភ្លើងបានទេ (តែអាចមានបណ្ណសំរាប់មើលកុំព្យូទ័រ)
 • សវនករដែលកាន់ទិដ្ឋាការអ្នកដំណើរបណ្តោះអាសន្នមិនអាចធ្វើការងារក្រៅម៉ោងបានទេនៅប្រទេសជប៉ុន
 • សម្រាប់អ្នកដែលចូលរៀនជាទៀងទាត់នៃវិទ្យាស្ថានភាសាជប៉ុន ABK ឬ ABK COLLEGE សាលានឹងផ្លាស់ប្តូរទៅជាទិដ្ឋាការនិស្សិតមុនពេលផុតកំណត់ទិដ្ឋាការអ្នកស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន  ក្នុងករណីនោះសាលារៀនត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន ៤០០០ យ៉េន (គិតថ្លៃសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍) + ៣០០០យ៉េន (ថ្លៃសេវាកម្មរបស់សាលា)
 • និស្សិតដែលរៀនរយៈពេលខ្លីត្រូវតែមានការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់និងការធានារ៉ាប់រងលើផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាដើមដោយខ្លួនឯង
 • ប្រសិនបើអ្នកដែលមិនបានទទួលការធានារ៉ាប់រងនៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែទទួលបានការធានារ៉ាប់រងដែលយើងណែនាំបន្ទាប់ពីចូលប្រទេសជប៉ុន

សម្រាប់ការសាកសួរផ្សេងៗ

ABK COLLEGE
2-12-12, Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0021 
ទូរស័ព្ទ: 03-6912-0756 ទូរសារ: 03-6912-0757
អ៊ីម៉ែល: info@abk.ac.jp