សារពីនាយកសាលា

ABK COLLEGE ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អតីតអ្នករស់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាន ABK ក៏ដូចជាអតីតនិស្សិតរបស់ ABK ។  លើសពីនេះទៀតការបង្កើតនេះក៏ទទួលបានការបរិច្ចាគនិងវិភាគទានដ៏សប្បុរសពីអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយ ABK ។

សមាគមន៍វប្បធម៌និស្សិតអាស៊ានដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៥៧គឺជាប្រភពដើមដូចជាមាតាបិតារបស់មហាវិទ្យាល័យ ABK។ ចាប់តាំងពីការបង្កើតរយះពេល៥០ឆ្នាំមុនសមាគមវប្បធម៌សិស្សអាស៊ានមិនត្រឹមតែទទួលយកនិស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីគ្រប់ទិសទីនៅអាស៊ីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានប្តេជ្ញាចិត្ត យ៉ាងមុតមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យយ៉ាងស៊ីជម្រៅផងដែរ។

នៅឆ្នាំ១៩៨៣ សមាគមន៍វប្បធម៌អាស៊ានបានបង្កើតវិទ្យាស្ថានភាសាជប៉ុនផ្ទាល់របស់ខ្លួន។ វាបាននាំយើងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពក្នុងការពង្រីកការចូលរួមចំណែករបស់យើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំតាមរយះការបង្កើតមហាវិទ្យាល័យ ABK នេះ ។

កំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងដែល ABK ត្រូវបានបង្កើតថ្មីៗមានអតីតនិស្សិតបរទេសតិចជាង ៣០០០នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិនៅជប៉ុនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះរហូតដល់ ១៥០០០០ នាក់។

ABK ល្បីល្បាញដោយសារតែគុណភាពនៃនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សា នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្លួនដែលមានអតីតសិស្សជាង ១០០០០ នាក់ទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងស្រុកដែលមានជំនាញលើមុខជំនាញរបស់ពួកគេនិងមានការទំនាក់ទំនងជាសកលយ៉ាងទូលំទូលាយ។

ដូចនេះយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានិស្សិតមកពីទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសមកពីប្រទេសនៅអាស៊ីនឹងចូលរួមជាមួយយើងក្នុងមហាវិទ្យាល័យ ABK COLLEGE សិក្សានិងរៀនភាសាជប៉ុនរួមគ្នាបង្កើតមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងគ្នាពេញមួយជីវិតហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងបង្កើតឱ្យមានសន្តិភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនៅអាស៊ី។

ពាក្យ * "ABK" សំដៅលើ"Asia Bunka Kaikan"  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមន៍វប្បធម៌និស្សិតអាស៊ានក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា ABK ដោយនិស្សិតអន្តរជាតិរបស់យើងផងដែរ។

ប្រធាននៃ ABK COLLEGE
នាយកសាលា ABK COLLEGE
លោក TSUKUDA Yoshikazu

 

*ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកប្រធានTsukuda Yoshikazu                                                           

១៩៧៣-១៩៧៥ ក្រុមប្រឹក្សាអប់រំទីក្រុងតូក្យូ
១៩៧៥-១៩៧៧ សមាគមវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ផ្នែកអន្តេវាសិកដ្ឋាននិងប្រឹក្សាយោបល់)
១៩៧៧-១៩៨០ លំដាប់ទីពីរជាសមាគមសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន - ថៃនិងបន្ទាប់មកជាសមាគមលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាថៃ - ជប៉ុននៅប្រទេសថៃ
១៩៨០-១៩៩៣ លំដាប់ទីពីរជាសមាគមសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន - ថៃ
១៩៩៣-១៩៩៨ សមាគមលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាថៃ - ជប៉ុននៅប្រទេសថៃ
១៩៩៨-២០១៣ សមាគមវប្បធម៌អាស៊ាន (នាយកប្រតិបត្តិ)
២០១៣ - ABK COLLEGE (ប្រធាននិងនាយកសាលា)សមាគមវប្បធម៌សិស្សអាស៊ី (នាយកប្រតិបត្តិ)

ក្រៅពីប្រវត្តិសង្ខេបខាងលើ   
លោកជានាយករង Bunkyo City International Festa
លោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិArakawa 
លោកជានាយករង ស្ពាន អាស៊ី ជប៉ុន

ការបង្កើតការលើកទឹកចិត្តរបស់ អង្គភាពសាលា ABKCOLLEGE

ABK COLLEGE បានកកើតនៅឆ្នាំ១៩៥៧ ក្នុងនាមជាអង្គការកុមារនៃសមាគមវប្បធម៌និស្សិតអាស៊ានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក HOZUMI Goichi ។ សមាគមនេះបានបង្កើតមហាវិទ្យាល័យ ABK ក្នុងឆ្នាំ១៩៦០ ជាកន្លែងសម្រាប់និស្សិតផ្លាស់ប្តូរអាស៊ីរស់នៅនិងធ្វើការដោយបន្ថែមវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនដើម្បីសម្របសម្រួលការអប់រំភាសាជប៉ុនសម្រាប់សិស្សផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតទាំងនោះ។  ចាប់តាំងពីពេលនោះមកសមាគមន៍វប្បធម៌និស្សិតអាស៊ានបាននិងកំពុងធ្វើការដើម្បីទ្រទ្រង់ទាំងលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងការសិក្សារបសនិស្សិតផ្លាស់ប្តូរ។


ABK COLLEGE គាំទ្រនិងប្រកាន់ភ្ជាបលើគោលការណ៍ "ភាពសុខដុមរមនារវាងមនុស្ស" និង "ការចែករំលែកពីឧត្តមគតិ" ដែលជាគំនិតសំខាន់នៅពីក្រោយសមាគមន៍វប្បធម៌និស្សិតអាស៊ានផងដែរ។ លើសពីនេះទៀតនៅ ABK យើងបានបង្កើតបណ្តាញមនុស្សដ៏រឹងមាំមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅជុំវិញអន្តេវាសិកដ្ឋាននិស្សិតអស់រយៈពេលជាង៥០ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែបំណងគឺដើម្បីប្រើទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំនេះជាមួយប្រជាជនអាស៊ីជាច្រើនសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានដំបូងនៃការកសាងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាលាដោយខ្លួនឯង។

ABK COLLEGE គាំទ្រនិងប្រកាន់ភ្ជាបលើគោលការណ៍ "ភាពសុខដុមរមនារវាងមនុស្ស" និង "ការចែករំលែកពីឧត្តមគតិ" ដែលជាគំនិតសំខាន់នៅពីក្រោយសមាគមន៍វប្បធម៌និស្សិតអាស៊ានផងដែរ។ លើសពីនេះទៀតនៅ ABK យើងបានបង្កើតបណ្តាញមនុស្សដ៏រឹងមាំមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅជុំវិញអន្តេវាសិកដ្ឋាននិស្សិតអស់រយៈពេលជាង៥០ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែបំណងគឺដើម្បីប្រើទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំនេះជាមួយប្រជាជនអាស៊ីជាច្រើនសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានដំបូងនៃការកសាងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាលាដោយខ្លួនឯង។

ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៣

អំពីស្លាកសញ្ញារបស់ ABK COLLEGE

រូបស្លាកសញ្ញានេះបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាសំរាប់ភាពជោគជ័យនិងការរីកចម្រើននៃប្រពៃណីនិងទំនាក់ទំនងរបស់សាលាABK ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគត

សមាគមន៍វប្បធម៌និស្សិតអាស៊ាន
រូបសញ្ញានេះត្រូវបានប្រើតាំងពីឆ្នាំ១៩៥៧

ABK COLLEGE


រូបសញ្ញារបស់ ABK COLLEGE ត្រូវបានផ្អាកចេញពីអង្គការ(ដើមកំណើត)មាតាបិតារបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាសមាគមន៍វប្បធម៌និស្សិតអាស៊ាន ។

អក្សរ A នៅចំណុចកណ្តាលគឺតំណាងឲ្យ អាស៊ី អាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីន។ រង្វង់ទាំង៣គឺជាកំណែដែលប្រែមកពីអក្សរកាន់ជិ "同" ដែលជាពាក្យលើកដំបូងនៅក្នុងជប៉ុនសម្រាប់អតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍។ អក្សរកាន់់ជិនេះក៏មានអត្ថន័យថា "សមភាព" ដូចគ្នានេះដែររង្វង់រីកលូតលាស់បន្តិចបន្តួចបង្ហាញពីចំណងដែលកំពុងកើនឡើងរវាងសមាជិក។ ឧបករណ៍នេះតំណាងឱ្យការរីកចម្រើននិងការវិវត្តចំណែកខ្សែបូដែលទើបបន្ថែមថ្មី គឺជានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ការតភ្ជាប់ជាមួយអតីតកាលរបស់ ABK និងអនាគតរបស់វានិងការតភ្ជាប់រវាងប្រទេសជប៉ុននិងពិភពលោកទាំងមូល ។

ឡូហ្គោដែលបង្កើតឡើងថ្មីនេះមិនត្រឹមតែមានរូបសណ្ឋានលើនិមិត្តសញ្ញា ABK ដែលបានបង្កើតកាលពី ៥០ឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានពាក្យថា TRAD (Tradition) ១៩៥៧ ដែលត្រូវបានសរសេរនៅលើវាដើម្បីតំណាងឱ្យការបន្តប្រពៃណីពីអតីតកាលទៅអនាគត។