ផ្លូវចូល /ច្រកចូល

ABK COLLEGE មានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ Bunkyo ដែលស្ថិតចំកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូ
មានស្ថានីយ៍រថភ្លើងធំៗជាច្រើននៅក្បែរនោះដូចជាស្ថានីយ៍រថភ្លើង Toei Mita Line Sengoku ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ៣នាទីប៉ុណ្ណោះដោយថ្មើរជើង

 បើជិះរថភ្លើងមានចម្ងាយប្រហែលជា២៥នាទីដល់ShibuyaនិងHarajuku ហើយ១៥នាទីដល់Akihabara ១២នាទីដល់ Ikebukuro ២៣នាទីដល់Shinjuku ។
ងាយស្រួលទៅកាន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងធំៗជាច្រើនដូចជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងSengokuដែលមានចម្ងាយតែ៣នាទី

ផែនទីតំបន់

ABK COLLEGE
2-12-12, Honkomagome, Bunkyo-ku, តូក្យូ, ប្រទេសជប៉ុន
ទូរស័ព្ទ: 03-6912-0756 ទូសារ: 03-6912-0757

ផ្លូវចូល /ច្រកចូល

ដើរ៣នាទីពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីរបស់ផ្លូវToei Mita Sengoku ចេញពីផ្លូវ A១

access

តំបន់ជុំវិញ

ABK COLLEGE ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់Bunkyoនៃទីក្រុងតូក្យូដែលជាតំបន់សិក្សាមួយដែលពោរពេញទៅដោយវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្តនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដ៏ល្អក្នុងការទទួលបទពិសោធន៍នានាអំពីប្រទេសជប៉ុនតាមរដូវកាល

ទីសក្ការបូជាសម្រាប់ព្រះវិហារYushimaTenjin ក៏នៅក្បែរនោះផងដែរសង្កាត់ Bunkyoជាតំបន់ដែលមានសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗជាច្រើនស្ថិតនៅដូចជាសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូជាដើម។
អ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងរដូវទាំង៤របស់ប្រទេសជប៉ុននិងជីវិតជាសិស្សរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលមានប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងកោះករ

Tokyo University

Yushima Tenjin

Rikugien