ការណែនាំពីសម្ភារៈបរិក្ខារ

បរិវេណសាលារបស់យើងមានអគារមានភាពរឹងមាំ មានរបាំងការពារធន់និងរញ្ជួយដីដែលបានបញ្ជាក់គុណភាពដោយទីក្រុងតូក្យូដែលងាយស្រួលប្រើទាំងក្នុងថ្នាក់រៀននិងផ្លូវដើរ។

នៅពេលអ្នកដើរចូលពីច្រកចូលអ្នកនឹងឃើញកន្លែងអង្គុយរង់ចាំតុទទួលភ្ញៀវរបស់យើង បរិវេណសាលាថ្មីរបស់យើងមានបន្ទប់រៀនសរុបចំនួន ៨  លើសពីនេះទៀតក៏មានបណ្ណាល័យ គិលានដ្ឋាន និងលាន ផងដែរ។លើសពីនេះទៀតយើងផ្តល់ជូននូវ Wifi ដោយសេរីដែលអាចប្រើបានជាមួយ tablet ឬ ទូរស័ព្ទsmartphone ដែលអាចឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតនៅមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងស្រួល។ 

ផែនទីនៃ ABK COLLEGE