ការណែនាំពីសម្ភារៈបរិក្ខារ

សម្ភារៈបរិក្ខារ ABK Group

ABKグループは学館、学寮、学友が一体となる場を過去も現在も提供し続けていきます。

ក្នុងនាមជាABK Group ផ្តល់ជូនទាំងលំនៅដ្ឋាននិងសាលារៀន ហើយសិស្សជាច្រើនមិនត្រឹមតែមានបទពិសោធតែរស់នៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់ពួកគេចេញពីថ្នាក់រៀននៅតាមកន្លែងផ្សេងៗរបស់យើងផងដែរ។ យើងបានផ្តោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ ផ្តល់ឱកាសនៃការរៀនសូត្រនិងអន្តរកម្មនៅខាងក្រៅបន្ទប់រៀននិងខាងក្រៅសាលារៀន។

នៅហាងកាហ្វេ ABKមានដូចជាចំណតរថយន្ត សាលបន្ទប់ក្រោមដី និងកន្លែងសំរាប់កីឡាវាយកូនបាល់លើតុ សិស្សអាចរីករាយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានឬធ្វើលំហាត់ និងលេងល្បែងដូចជាលេងកីឡាវាយកូនបាល់លើតុឬអុកចិនជាដើម។ នៅជ្រុងមួយនៃសាលានិស្សិតអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីតម្រូវការនៃការចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ សំណួរប្រឡងកន្លងមក របាយការណ៍ប្រលងដែលបានសរសេរដោយអតីតសិស្សច្រើនទៀត លើសពីនេះទៀតឯកសារស្តីពីមន្ទីរពេទ្យ ការិយាល័យក្រុង ស្ថានទូត និងព័ត៌មានតំបន់ផ្សេងទៀតក៏មានផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អ្នកអាចសុំជំនួយពីការិយាល័យរបស់យើង ABK Group មានផ្តល់ជូននូវការគាំទ្រនិងការធានារ៉ាប់រងជីវិតរបស់និស្សិត

<ផែនទីនៃ ASCA និងមហាវិទ្យាល័យ ABK នៅពេលដែលមើលពីខាងមុខ>

សមាគមន៍វប្បធម៌និស្សិតអាស៊ាន

មហាវិទ្យាល័យ ABK


Introduction to facilities in ABK Group
ABKグループ施設図