ทุนการศึกษาและรางวัล

โรงเรียนมีระบบการให้รางวัลแก่นักเรียนในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มต้นจากทุนการศึกษา สำหรับรายละเอียดของทุนการศึกษานั้น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

โครงการแจกทุนการศึกษา

Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students

Japan Student Services Organization (hereafter “JASSO”) offers Honors Scholarship for Privately Financed International Students in Japan. The Scholarship is offered for privately financed international students who achieve a good performance at ABK COLLEGE, and will enroll as regular students in a university undergraduate school, a junior college, or a special training college in Japan.
This scholarship is awarded during your study ABK COLLEGE.
JASSO web-site has more detail (Japanese only).

Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students

Japan Student Services Organization (hereafter “JASSO”) offers Honors Scholarship for Privately Financed International Students in Japan. In conjunction with this scholarship, JASSO sponsors a reservation program that sets aside scholarship allotments for privately financed international students who achieve a superior score on the EJU, a good performance at ABK COLLEGE, and enroll as regular students in a university undergraduate school, a junior college, or a special training college in Japan.
This scholarship is awarded next school (after graduation ABK COLLEGE).
JASSO web-site has more detail (Japanese only).

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลผลการเรียนดีเด่น

ให้ประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียน เช่น ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ดีเยี่ยม

รางวัลผลการเรียนก้าวกระโดด

ให้ประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นต้นในเดือนเมษายน และจบการศึกษาด้วยคะแนนการสอบสูงสุด

รางวัลเข้าเรียนครบ

ให้ประกาศนียบัตรและเหรียญทองแก่นักเรียนที่เข้าเรียนครบ 100% ในช่วงเวลาที่ลงทะเบียนไว้

รางวัลจากประธาน Asia Bunka Kaikan

เป็นรางวัลจากประธานศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (Asia Bunka Kaikan) ที่ให้แก่นักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับกิจการหรืองานกิจกรรมต่างๆ ของหอพักอย่างเต็มที่