ตารางสอนและตำราเรียน

ตารางสอนและตำราเรียนที่ออกแบบมาอย่างดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและสอบวัดระดับความรู้ รวมทั้ง เพิ่มความเข้าใจในประเทศญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK ของสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย ซึ่งเป็นองค์กรแม่ผู้ก่อตั้ง ABK COLLEGE นั้น ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษาต่างชาติมากมายมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่มาด้วยทุนตัวเอง หรือนักศึกษาต่างชาติที่ถูกส่งตัวมาจากรัฐบาลประเทศต่างๆ, สถานฑูต หรือกลุ่มทุนการศึกษาต่างๆ ซึ่ง ABK COLLEGE ผู้สืบทอดตำนานนี้ ก็ได้นำตำราภาษาญี่ปุ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นที่กล่าวขวัญถึงแม้แต่จากต่างประเทศมาใช้ดำเนินการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือการสอบวัดระดับ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ชั่วโมงเรียน

ชั้นเรียนช่วงเช้าและช่วงบ่าย

  • วันจันทร์ถึงวันศุกร์, ชั้นเรียนช่วงเช้า 9:00 - 12:30, ชั้นเรียนช่วงบ่าย 13:30 - 17:00
  • หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ ยังมีปิดเทอมฤดูร้อนและฤดูหนาว
  วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
1   9:00~  9:45 ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
13:30~14:15
2   9:55~10:40 ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
ครอบคลุม
ญี่ปุ่น
14:25~15:10
3 10:50~11:35 ตัวละคร, คำศัพท์ที่ ไวยากรณ์ การฟัง การเขียน การอ่าน
15:20~16:05
4 11:45~12:30 การสนทนา สถานการณ์ญี่ปุ่น การเตรียมการทดสอบ สถานการณ์ญี่ปุ่น การสนทนา
16:15~17:00

จำนวนชั่วโมงเรียน

ระบบการเรียนเป็นคาบละ 45 นาที นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทั้งชั้นเรียน "ภาษาญี่ปุ่น" ซึ่งคำนึงถึงการเรียนที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และชั้นเรียน "เหตุการณ์ในญี่ปุ่น" ที่จะช่วยให้เข้าใจญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำหรับชั้นเรียน "เหตุการณ์ในญี่ปุ่น" เป็นหลักสูตรที่จัดเนื้อหาโดยคำนึงถึงความสามารถภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนในชั้นเรียน "ภาษาญี่ปุ่น" เป็นหลัก ดังนั้น นักเรียนที่มีระดับภาษาญี่ปุ่นอยู่ในชั้นต้นก็สามารถเรียนได้อย่างสบายใจ

ญี่ปุ่น 1 ปี 774 ชั่วโมง
การเตรียมการทดสอบ 1 ปี 86 ชั่วโมง
รวม 1 ปี 860 ชั่วโมง

หนังสือ