ค่าใช้จ่ายต่างๆ

  หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน หลักสูตร 1ปีครึ่ง หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน หลักสูตร 2 ปี
ค่าสอบเข้าเรียน 20,000เยน 20,000เยน 20,000เยน 20,000เยน 20,000เยน
ค่าแรกเข้า 80,000เยน 80,000เยน 80,000เยน 80,000เยน 80,000เยน
ค่าเล่าเรียน 620,000เยน 775,000เยน 930,000เยน 1,085,000เยน 1,240,000เยน
รวม 720,000เยน 875,000เยน 1,030,000เยน 1,185,000เยน 1,340,000เยน
  • ค่าเล่าเรียนนี้ รวมค่าตำราเรียน และค่ากิจกรรมนอกสถานที่แล้ว
  • ค่าเล่าเรียนที่ชำระในครั้งแรกนั้น สำหรับคอร์ส 1 ปี, คอร์ส 1ปี 6เดือน, คอร์ส 2 ปี ราคา 310,000 เยน (ค่าเล่าเรียน 6 เดือน) สำหรับคอร์ส 1 ปี 3 เดือน และคอร์ส 1 ปี 9 เดือนนั้นจะชำระเงินครั้งแรก ราคา 465,000 เยน (ค่าเล่าเรียน 9 เดือน) การชำระเงินครั้งต่อไป ไม่ว่าคอร์สไหนก็จะเป็นราคา 310,000 เยน (ค่าเล่าเรียน 6 เดือน)

Currency Converter