ค่าใช้จ่ายต่างๆ

  หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร 1 ปี 3 เดือน หลักสูตร 1ปีครึ่ง หลักสูตร 1 ปี 9 เดือน หลักสูตร 2 ปี
ค่าสอบเข้าเรียน 20,000เยน 20,000เยน 20,000เยน 20,000เยน 20,000เยน
ค่าแรกเข้า 100,000เยน 100,000เยน 100,000เยน 100,000เยน 100,000เยน
ค่าเล่าเรียน 640,000เยน 800,000เยน 960,000เยน 1,120,000เยน 1,280,000เยน
รวม 760,000เยน 920,000เยน 1,080,000เยน 1,240,000เยน 1,400,000เยน
  • ค่าเล่าเรียนนี้ รวมค่าตำราเรียน และค่ากิจกรรมนอกสถานที่แล้ว
  • ค่าเล่าเรียนที่ชำระในครั้งแรกนั้น สำหรับคอร์ส 1 ปี, คอร์ส 1ปี 6เดือน, คอร์ส 2 ปี ราคา 320,000 เยน (ค่าเล่าเรียน 6 เดือน) สำหรับคอร์ส 1 ปี 3 เดือน และคอร์ส 1 ปี 9 เดือนนั้นจะชำระเงินครั้งแรก ราคา 480,000 เยน (ค่าเล่าเรียน 9 เดือน) การชำระเงินครั้งต่อไป ไม่ว่าคอร์สไหนก็จะเป็นราคา 320,000 เยน (ค่าเล่าเรียน 6 เดือน)

Currency Converter