ประวัติโรงเรียน

เราให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ โดยมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย

สมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม ABK COLLEGE ก่อตั้งขึ้นในปี 1957
ในปี 1960 เราได้ตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบนักศึกษาต่างชาติสำหรับกระทรวงศีกษาธิการของญี่ปุ่นขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พวกเราก็ดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมาโดยตลอด
เราจะยังคงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยไปพร้อมกับเจตนารมย์ตอนก่อตั้ง

ประวัติของสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย ซึ่งเป็นองค์กรแม่ผู้ก่อตั้ง ABK COLLEGE

ปี 1957 ก่อตั้งสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย เป็นองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี 1959 ก่อตั้งสมาคมทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (The Asscociation of Overseas Technical Scholarshio : AOTS) ตามความประสงค์ของกระทรวงการค้าสากลและอุตสาหกรรม (MITI) (ชื่อเดิมของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI))
ปี 1960 การก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (Asia Bunka Kaikan: ABK) ที่เขตบุงเคียวเสร็จสมบูรณ์
ปี 1967 เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่า ABK-AOTS ขึ้นที่ประเทศไทย
ปี 1973 ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ประเทศไทย โดยมีสมาคมศิษย์เก่า ABK เป็นผู้ริเริ่ม
ปี 1979 สร้างหอพักสำหรับผู้ที่รัฐบาลจีนส่งตัวมาทำงาน รุ่นที่ 1 ตามความประสงค์ของสถานฑูตจีน
ปี 1983 เปิดสถาบันภาษาญี่ปุ่น ABK
ปี 1996 สถาบันภาษาญี่ปุ่น ABK เริ่มรับผู้ที่รัฐบาลไทยส่งตัวมาทำงาน
ปี 2000 สถาบันภาษาญี่ปุ่น ABK เริ่มรับผู้ที่รัฐบาลมาเลเซียส่งตัวมาทำงาน
ปี 2004 สถาบันภาษาญี่ปุ่น ABK เริ่มรับผู้ที่รัฐบาลอินโดนีเซียส่งตัวมาทำงาน
ปี 2007 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นองค์กรแม่ ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี 2007 ฉลองครบรอบ 50 ปีสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย
ปี 2009 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยเมจิ เกี่ยวกับ "Global 30" ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT)
ปี 2012 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยชูโอเกี่ยวกับการรับนักศึกษาต่างชาติ และ ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แก่นักเรียนในโครงการ "แคมปัสเอเชีย" ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT)

ABK Group และแผนภาพความสัมพันธ์ในกลุ่ม

ABK Group และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ประวัติก่อนที่จะเปิดโรงเรียน ABK COLLEGE

ปี 2011 เริ่มกิจกรรมระดมทุนในประเทศต่างๆ เพื่อก่อตั้งโรงเรียน ABK Gakkan
ปี 2013 ได้รับใบอนุญาตให้ก่อตั้งโรงเรียน ABK Gakkan จากเมืองโตเกียว
ปี 2014 เปิด ABK COLLEGE (โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น ABK Gakkan)

สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชียก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
(ปี 1960)

งานเลี้ยงระดมทุนสร้างอาคารเรียนใหม่ที่ประเทศไทย
(ปี 2012)


公益財団法人アジア学生文化協会創立50周年の際に、1979年よりアジア文化会館に在館した第一期中国政府派遣留学生より贈られた記念楯


One Night at Asia Bunka kaikan
Fund Raising Party in Malaysia.

พิธีจบการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1
(ประจำปี 1983)

งานเลี้ยงระดมทุนสร้างอาคารเรียนใหม่ที่มาเลเซีย
(ปี 2012)