แนะนำโรงเรียน - เสน่ห์ของ ABK COLLEGE

เครือข่าย ABK ที่เชื่อมโยงถึงกัน, ตำราเรียนและหลักสูตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและสอบวัดระดับความรู้

เสน่ห์ (1): หอพักที่ตกแต่งพร้อม ให้ความรู้สึกอุ่นใจราวกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ตั้งแต่วันที่มาถึงญี่ปุ่น

หอพักของ ABK Group เปิดให้บริการโดยหวังว่าทุกคนจะ "สามารถสร้างมิตรภาพได้ โดยก้าวข้ามคำว่าเชื้อชาติหรือประเทศ แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเข้าอกเข้าใจกัน" ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (Asia Bunka Kaikan) มีเจ้าหน้าที่ประจำ 24 ชั่วโมง 365 วัน จึงสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรือรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในเวลากลางคืนได้ นอกจากนี้ ยังมีรุ่นพี่นักศึกษาต่างชาติ ที่เรียนอยู่ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อยู่ประจำในหอพักประมาณ 50 คน นักศึกษาจึงสามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างวางใจ นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นอยู่ประจำในหอพักด้วย แม้จะไม่มากก็ตาม

สถาบันการศึกษาที่นักศึกษาในหอพัก ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ ณ เดือนมกราคม 2014

(บัณฑิตวิทยาลัย)
บัณฑิตวิทยาลัย, Tokyo University / บัณฑิตวิทยาลัย, Chuo University / บัณฑิตวิทยาลัย, Nihon University / บัณฑิตวิทยาลัย, Toyo University / บัณฑิตวิทยาลัย, Tokyo Medical and Dental University / บัณฑิตวิทยาลัย, Tokyo University of the Arts / บัณฑิตวิทยาลัย, Gakushuin University / บัณฑิตวิทยาลัย, Keio University / บัณฑิตวิทยาลัย, Saitama University / บัณฑิตวิทยาลัย, Aoyama Gakuin University / บัณฑิตวิทยาลัย, Waseda University / บัณฑิตวิทยาลัย, Meiji University / บัณฑิตวิทยาลัย, Hosei University / Bunka Fashion College เป็นต้น

(มหาวิทยาลัย)
Chuo University /Digital Hollywood University / Toyo University / Waseda University / Tokyo Institute of Technology / Tokyo University of Science / Nihon University /Gakushuin University / Sophia University / Tokyo University / Rikkyo University เป็นต้น

(วิทยาลัยอาชีวศึกษา)
Hiko Mizuno college of Jewelry /Tokyo Design Technology Center / International College Dual Business / Sundai Travel & Hotel College / Sundai College of Business & Foreign Languages / Japan Electronics College เป็นต้น

รวมสถาบันการศึกษาทั้งหมด: 102 แห่ง

เสน่ห์ (2): หลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจกับญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยยึดคำว่า ACE เป็นหลัก

(ตำราเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ และจัดให้ตรงกับการสอบวัดระดับความรู้)

สำหรับสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชียซึ่งเป็นองค์กรแม่ผู้ก่อตั้ง ABK COLLEGE นั้น ได้สร้างโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่า สถาบันภาษาญี่ปุ่น ABK ขึ้น ในปี 1983
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เริ่มต้นจากนักเรียน 60 คนในตอนแรกนั้น ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนมีนักเรียนถึง 400 คนในอีก 30 ปีต่อมา
กว่าจะมาถึงวันนี้ เราได้ทุ่มเทแรงใจแรงกายให้กับการพัฒนาตำราเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง ไม่ใช่เพื่อนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังพัฒนาตำราที่แม้แต่ชาวต่างชาติทั่วไปก็สามารถนำไปใช้ได้ จนได้รับการตีพิมพ์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองและต่างประเทศ

ตำราที่ตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดถึงวันนี้ มีมากกว่า 30 หัวเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจำนวนนี้ "Kanzen Master ตำราพิชิตโจทย์ไวยากรณ์ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 (3A Corporation)" เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมไม่เคยเปลี่ยนตลอดเวลากว่า 15 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มพัฒนาขึ้น ในปี 2013 เราได้พัฒนาตำราชุด "TRY! ภาษาญี่ปุ่นเริ่มจากไวยากรณ์ (Ask Publishing, Inc.)" ขึ้น โดยปรับให้เข้ากับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่ ด้วยการจัดเป็น 5 หัวเรื่อง เริ่มตั้งแต่เรื่องที่ตรงกับระดับ N5 ไปจนถึงตรงกับระดับ N1 เริ่มวางจำหน่ายแล้วทั้งภายในญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ
เราจะนำความรู้และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่สะสมมาตลอด 30 ปี ประกอบกับตำราเรียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเองเหล่านี้ มาใช้สอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้นักเรียนก้าวไปถึงเกณฑ์ความรู้ต่างๆ เช่น การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(กิจกรรมและวิชาเลือกเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น)

ที่ ABK COLLEGE เรามีจัดกิจกรรมหลากหลายที่จะช่วยให้ทุกคนรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นได้ดีขึ้น
นอกจากงานกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในโรงเรียนแล้ว เรายังสร้างความเข้าใจ "ญี่ปุ่น" ได้ ด้วยการสัมผัสกับคนญี่ปุ่น ผ่านทางการจัดงานแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับโรงเรียนประถมและมัธยมในพื้นที่, การเข้าเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย, ชมรมฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นภาคกลางคืน หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรที่กลุ่มอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นชื่อ "ABK Ryuugakusei tomo no kai" จัดขึ้น
วิชาเลือกจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมที่มาที่ไป หรือสำนวนภาษาญี่ปุ่นยากๆ ที่ได้ยินจากการใช้ชีวิตในหอพัก, กิจกรรม หรือชั้นเรียน ได้ดียิ่งขึ้น

(ตัวอย่างของวิชาเลือก)
เรียนรู้สำนวนในชีวิตประจำวัน / รู้จักกับญี่ปุ่น "ปัจจุบัน" / เรียนภาษาญี่ปุ่นจากโฆษณา
เดินเล่นในโตเกียว ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ / ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการต้อนรับลูกค้า / ภาษาญี่ปุ่น "น่ากลัว"
ภาษาญี่ปุ่น ข้อแตกต่างในการใช้คำที่ละเอียดอ่อน หลักสูตรเตรียมพร้อมสู่การศึกษาต่อหรือทำงาน
เรียนภาษาญี่ปุ่นจากปริศนาอะไรเอ่ย เป็นต้น

เสน่ห์ (3): เครือข่ายของ ABK สู่โลกกว้าง! นักศึกษาที่จบจาก ABK มีบทบาทในสังคมกว่าหมื่นคน!

เครือข่าย ABK

นักศึกษาที่จบจาก ABK มีมากกว่าหมื่นคนขึ้นไป
ซึ่งก็มีบทบาทอยู่ในวงการต่างๆ เช่นเจ้าของกิจการ ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือเข้าร่วมกับสมาคมที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น

(* นักศึกษาในหอพัก ABK, นักศึกษาที่จบจากสถาบันภาษาญี่ปุ่น ABK เป็นต้น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชียในปี 1957)

 

แนะนำผู้ที่เรียนจบจาก ABK

 • 出身:中国
 • Mr.Shang Jie
  尚 捷
 • (株)InfoDeliver
  代表取締役社長
 • 最終学歴:東京工業大学
 • ABK元日本語コース生

 

 • 出身:香港
 • Mr.Ronald Kee-Young Chao
  曹 其鏞
 • Vice Chairman, Novel  Enterprises Limited
 • 最終学歴:東京大学
 • ABK元在館生
 • 出身:インド
 • Dr.Garugu Hisamaro
  雅留宮久麿
 • (株)ニューリンクジャパン
  取締役会長
 • 最終学歴:早稲田大学 Post Doctorates
 • ABK元在館生
 • 出身:インドネシア
 • Mr.Hideki Amangku
 • インドネシア元日本留学生協会(PERSADA)First Vice Secretary General
 • 最終学歴:東洋大学大学院
 • ABK元アジアセミナー講師

 • 出身:韓国
 • Dr.Hahn Young Koo
  韓 英鳩
 • 元外交部外交安保研究院教授
 • 最終学歴:東京大学大学院
 • ABK元在館生
 • 出身:マレーシア
 • Mr.Ang Khoon Chye
  汪 坤才
 • Director, HEAN JON PLUMBING & CONSTRU CTION SDN BHD
 • 最終学歴:東京工業大学
 • ABK元在館生
 • 出身:ミャンマー
 • Mr.Myint Wai
 • ミャンマー元日本留学生協会(MAJA)会長
 • 最終学歴:東京工業大学大学院
 • AOTS元研修生 ABK元在館生
 • 出身:シンガポール
 • Ms.Foo Choo Wei
  符 祝慧
 • 聯合早報東京特派員
 • 最終学歴:東京大学大学院
 • ABK元在館生

 • 出身:台湾
 • Ms.Hsieh Hui Hsing
  謝 慧馨
 • 台湾.清華大学心理カウンセリング・センター
  心理士
 • 最終学歴:東京国際大学大学院
 • ABK元日本語コース生
 •  出身:タイ
 • Dr.Wiwut Tanthapanichakoon
 • 東京工業大学教授
 • 最終学歴:京都大学
 • ABK学館日本語学校評議員
 • 出身:ベトナム
 • Mr.Dao Duy An
 • COPRONA(株)
  代表取締役副社長
 • 最終学歴:東京大学大学院
 • ABK(新星学寮)元在館生

เสน่ห์ (4): วิทยาเขตใหม่ที่สร้างขึ้นจากเครือข่ายบุคคล (human network) ของ ABK

อาคารเรียนของ AKB COLLEGE สร้างขึ้นในปี 2013 จากการสนับสนุนและความร่วมมือร่วมใจ อันเสียสละของนักศึกษาต่างชาติที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นและใช้ชีวิตอยู่ในหอพักที่ ABK (ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย: Asia Bunka Kaikan) และบุคคลหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ABK
เริ่มจากปี 2007 ตัวแทนศิษย์เก่า ABK จากแต่ละที่ของเอเซีย ได้มาพบปะกันที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ระลึกครบรอบ 50 ปี ABK และได้ชูประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของ ABK ซึ่งมีอายุ 50 ปีแล้ว ในจำนวนเรื่องที่หารือกันนี้ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกรุ่นพี่นักศึกษาต่างชาติ ABK เสนอขึ้นมา นั่นคือ เราควรจะสร้างโรงเรียนที่มีบรรยากาศของหอพักนักศึกษาเหมือนที่เคยเป็นมา ปัญหาคือ แม้จะอยากสร้างโรงเรียน แต่ก็ยังขาดแคลนเงินทุน ดังนั้น ศิษย์เก่า ABK จึงได้ลุกขึ้นมา ดำเนินกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากที่ต่างๆ ทั่วโลก จากนั้น กิจกรรมนี้ได้ขยายตัวไปทีละน้อยต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ABK ที่อยู่ทั่วโลกผ่านทาง Facebook เป็นต้น จนสุดท้าย มีกระทั่งการจัดงานสังสรรค์เพื่อระดมทุนในแต่ละประเทศ
จากความร่วมมือร่วมใจนี้เอง เราจึงระดมทุนได้จากบุคคลและกลุ่มคน รวมทั้งสิ้น 1,020 รายทั้งในและต่างประเทศ ยอดเงินบริจาคจากศิษย์เก่า รวม 58 ล้านเยน จากผู้มีจิตศรัทธา 2 ท่าน (* คุณสุงิอุระ ยูกิ (เสียชีวิตแล้ว), คุณมิโซะอุเอะ ยาสุโกะ (เสียชีวิตแล้ว)) 67 ล้านเยน รวมทั้งสิ้นระดมเงินทุนได้ 245 ล้าน การเปิดโรงเรียน ABK COLLEGE จึงกลายเป็นจริงขึ้นมาได้

こだわりぬいたデザインと最新の耐震構造

รูปลักษณ์ของอาคารเรียน
การออกแบบที่พิถีพิถันเอาใจใส่ และโครงสร้างป้องกันแผ่นดินไหว

ABK COLLEGE設立記念式典にて

พิธีตัดริบบิ้น
ในงานฉลองที่ระลึกการก่อตั้ง ABK COLLEGE

ABK同窓生募金寄付者銘板

รายนามผู้บริจาคเงินที่เป็นศิษย์เก่า
ABK ตั้งอยู่ที่โถงทางเข้าอาคารคุณสุงิอุระ ยูกิ เป็นศิษย์เก่าหอพักชินเซย์ และเป็นมารดาของคุณสุงิอุระ เซย์เคน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่วนคุณมิโซะอุเอะ ยาสุโกะ เป็นอดีตศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชิมาเนะ ผู้อุทิศตนทั้งชีวิตให้กับการยกระดับฐานะทางสังคมของสตรีและการลดความเหลื่อมล้ำของมนุษย์ ทั้งสองท่านได้บริจาคเงินจำนวนมากเพื่อนักศึกษาต่างชาติชาวเอเชีย ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและระลึกถึงน้ำใจอันสูงส่งของท่านตราบนานเท่านาน จึงได้มีการติดป้ายที่สลักชื่อของท่านทั้งสอง "ห้องเรียนที่ระลึกถึงมิโซะอุเอะ ยาสุโกะ" "ห้องเรียนที่ระลึกถึง สุงิอุระ ยูกิ" ไว้ที่ห้องเรียน 4 และห้องเรียน 8 ใน ABK COLLEGE

4番教室

ห้องเรียน 4
ห้องเรียนที่ระลึกถึง มิโซะอุเอะ ยาสุโกะ บนชั้น 2
ป้ายชื่อที่ประดับหน้าห้อง

8番教室

ห้องเรียน 8
ห้องเรียนที่ระลึกถึง สุงิอุระ ยูกิ บนชั้น 3
ป้ายชื่อที่ประดับหน้าห้อง


เสน่ห์ (5): เขตบุงเคียวในโตเกียว เขตที่มีสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อ "การเรียน" และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นอยู่จำนวนมาก

เขตบุงเคียวมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เช่น มหาวิทยาลัยโตเกียว รวมตัวกันอยู่จำนวนมาก ABK (ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย: Asia Bunka Kaikan)
มีหน้าที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของนักศึกษาญี่ปุ่นกับนักศึกษาต่างชาติ

東大写真

มหาวิทยาลัยโตเกียว

湯島天神

湯ศาลเจ้ายูชิมาเท็นจิน

六義園

สวนริคุกิเอ็ง


เสน่ห์ (6): โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นจากมูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณะ เชื่อถือและวางใจได้

เราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ก้าวเดินพร้อมกับนักศึกษาต่างชาติมากว่า 50 ปีแล้ว

Aองค์กรแม่ผู้ก่อตั้ง ABK COLLEGE คือสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย สมาคมนี้เป็นมูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับอุนญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในปี 1957 องค์กรแม่ดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นในปี 1924 ภายหลังสงครามโลกได้เปลี่ยนชื่อเป็น หอพักชินเซย์*1 ซึ่งปัจจุบันก็ยังเปิดบริการเป็นหอพักอยู่ สมาคมนี้ได้ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (Asia Bunka Kaikan, ABK) *2 สำหรับนักวิจัย, นักศึกษาต่างชาติ, ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มาจากชาติต่างๆ ในเอเชียขึ้นในปี 1960 ที่ฮงโคมาโกเมะ เขตบุงเคียวปัจจุบัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศูนย์แห่งนี้ ก็ได้ต้อนรับนักวิจัย, นักศึกษาต่างชาติ, ผู้เข้าฝึกอบรมที่มาจากต่างประเทศ ในฐานะมิตรสหายอย่างอบอุ่นมาโดยตลอด นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังรับผู้ที่รัฐบาลต่างประเทศส่งมาทำงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างสูงจากรัฐบาลประเทศต่างๆ
เราเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ก้าวเดินพร้อมกับนักศึกษาต่างชาติมาเป็นเวลานาน จึงมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

※1新星学寮

*1 หอพักนักเรียนชินเซย์

※2アジア文化会館竣工(1960年)

*2 ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (Asia Bunka Kaikan) สร้างเสร็จ (ปี 1960)