แนะนำหอพัก

เราหวังว่าหอพักนักศึกษา ABK จะเป็นสถานที่ในการสร้างมิตรภาพ โดยก้าวข้ามคำว่าเชื้อชาติหรือประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ที่ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย (Ais Bunka Kaikan: ABK) มีเจ้าหน้าที่ประจำ 24 ชั่วโมง 365 วัน จึงสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรือรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในเวลากลางคืนได้ นักศึกษาต่างชาติจึงสามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างวางใจ นอกจากนี้ ยังมีรุ่นพี่นักศึกษาต่างชาติ ที่เรียนอยู่ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา อยู่ประจำในหอพักอีกประมาณ 50 คนด้วย

รายละเอียดของหอพัก คลิกที่นี่

※ ย้ายไปหน้าของสมาคมวัฒนธรรมนักศึกษาเอเชีย

アジア文化会館
アジア文化会館

ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย
(Asia Bunka Kaikan)

ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย
(Asia Bunka Kaikan)

Somei Heights