ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น

สำหรับปี 2024, จะเปิดหลักสูตร 4 ครั้งในปีนี้

(เมษายน 2024, กรกฎาคม 2024, ตุลาคม 2024, มกราคม 2025)

ช่วงเวลาที่เรียน

ภาคที่ 1 8 เมษายน 2024 - 25 มิถุนายน 2024
ภาคที่ 2 1 กรกฎาคม 2024 - 20 กันยายน 2024
ภาคที่ 3 1 ตุลาคม 2024 - 20 ธันวาคม 2024
ภาคที่ 4 7 มกราคม 2025 - 17 มีนาคม 2025

สามารถเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น เป็นระยะเวลา 1-2 เดือน ตามช่วงเวลาในตารางด้านบนได้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 • ขั้นตอนการลงทะเบียน, การปฐมนิเทศก์, สอบวัดความรู้ก่อนเข้าเรียน (placement test), พิธีเปิดการศึกษา จะทำก่อนช่วงเวลาที่กล่าวข้างต้น
 • เวลาเรียน: 9:00 - 12:30 หรือ 13:30 - 17:00 (ไม่รวมเสาร์อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดที่โรงเรียนกำหนด)
  4คาบละ 45 นาที x 4 คาบ (ระหว่างแต่ละคาบ มีพัก 10 นาที)
 • นักเรียนระยะสั้นสามารถลงเรียน 2 ภาคต่อเนื่องกันได้ เช่น ภาคที่ 1 กับภาคที่ 2 เป็นต้น แต่ในกรณีนี้ นักเรียนจะต้องสมัครใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ นักเรียนยังต้องออกนอกประเทศญี่ปุ่นไปครั้งหนึ่ง แล้วขอวีซ่าแบบ "พำนักระยะสั้น" เข้ามาใหม่อีกครั้ง
 • สำหรับภาคที่ 2 กับภาคที่ 4 อาจมีบางกรณีที่ไม่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลาสมัคร

เปิดรับสมัครจนถึง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าวันเปิดเรียนวันแรกของแต่ละภาคเรียน

ค่าเล่าเรียน

  ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3 ภาคที่ 4
  Apr. - Jun. Jul. - Sep. Oct. - Dec. Jan. - Mar.
ค่าเล่าเรียน 220,000เยน 220,000เยน 230,000เยน 190,000เยน
ระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี JLPT
(การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น)
N5 ขึ้นไป

* ค่าตำราเรียนรวมอยู่ในค่าเล่าเรียน
* หลังจากได้รับค่าเล่าเรียนแล้ว โดยหลักการ ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้

เอกสารการสมัครเรียน

1. ใบสมัครเข้าเรียนของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ในรูปแบบ Excel)

ABK_COLLEGE_APPLICATION_FORM_for_AUDITOR
Microsoft Excel 145.5 KB

2. รูปถ่ายหน้าตรง (3cm x 4cm) 2 ใบ
 ติดไฟล์ข้อมูลรูปถ่ายไว้ในใบสมัครเข้าเรียนที่เป็น Excel ส่วนรูปถ่ายจริง 1 ใบให้นำมาส่งสำนักงานภายหลังจากมาญี่ปุ่นแล้ว

3. . สำเนาพาสปอร์ต (หน้าที่มีรูปถ่ายหน้าตรง)

4. อื่นๆ (บางกรณีอาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการเข้าเรียน

 1. ส่งเอกสารสมัครเรียนทาง E-mail ถึง:info@abk.ac.jp
 2. ถ้ามีการขอเอกสารเพิ่มเติม ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาทางอีเมล์หรือไปรษณีย์
 3. รับผลการคัดเลือกภายในโรงเรียน
 4. ชำระค่าเล่าเรียน
 5. ขอวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้น เดินทางมาญี่ปุ่น
 6. ดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นและเข้าร่วมการปฐมนิเทศก์
 7. เข้าสอบวัดความรู้ก่อนเข้าเรียน (placement test)
 8. รับใบรับรองการลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น
 9. เข้าร่วมพิธีเปิดเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1, 3)
 10. ยืนยันชั้นเรียนที่จะเข้า, เริ่มเข้าเรียน

ข้อควรระวัง

 • นักเรียนระยะสั้นจะเข้าเรียนได้เฉพาะชั้นเรียนที่กำหนดเท่านั้น
 • นักเรียนระยะสั้นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแต่ละชั้นเรียน เช่น เข้าเรียนในชั้นเรียนที่กำหนด ส่งงานที่อาจารย์สั่ง เช่น การบ้าน รวมทั้ง สอบย่อย และสอบประจำ เป็นต้น ภายหลังจากเปิดเรียนแล้ว หากเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนที่เป็นอยู่ อาจถูกพิจารณาไม่ให้เข้าเรียนได้
 • นักเรียนระยะสั้นไม่สามารถสมัครขอทุนการศึกษาที่ทางโรงเรียนเปิดรับอยู่หรือขอหนังสือแนะนำตัว (recommendation) เพื่อใช้ประกอบการเข้ามหาวิทยาลัยได้
 • นักเรียนระยะสั้น ไม่สามารถซื้อ "ตั๋วเดือนเพื่อการเดินมาทางเรียนสำหรับนักเรียน" ของรถไฟฟ้า รถใต้ดิน หรือรถเมล์ได้ (แต่สามารถซื้อ "ตั๋วเดือนเพื่อการเดินทางมาทำงาน" ได้)
 • นักเรียนระยะสั้น ซึ่งถือวีซ่าที่มีสถานภาพการพำนักเป็น "การพำนักระยะสั้น" ไม่สามารถทำงานพิเศษได้
 • ทำประกันการเดินทางต่างประเทศ ที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ มาจากประเทศของตนเอง ก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น
 • ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันการเดินทางระหว่างประเทศมา จะต้องทำประกันกับบริษัทที่ทางโรงเรียน กำหนด

สอบถามเรื่องต่างๆ ได้ที่

โรงเรียน ABK Gakkan โรงเรียนภาษาญี่ป่น ABK Gakkan
2-12-12, Honkomagome, Bunkyou-Ku, Tokyo, 113-0021 
โทรศัพท์:03-6912-0756 FAX:03-6912-0757
E-mail:info@abk.ac.jp