ขั้นตอนยืนยันการสมัครเข้าเรียน

ขั้นตอนการสมัครจะแตกต่างกันตามวิธีการสมัคร กรุณาเลือกวิธีการสมัครที่ท่านต้องการ

เมื่อรวบรวมเอกสารการสมัครที่สำคัญเสร็จเรียบร้อบแล้ว กรุณาส่งให้กับทางโรงเรียนด้วยตนเอง หรือส่งทางอีเมล์ของโรงเรียน
* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร สามารถปรึกษากับทางโรงเรียนได้
* เกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นมาให้กับทางโรงเรียนแล้วนั้น ให้รอการติดต่อกลับจากทางโรงเรียน

ผู้ที่สมัครเรียนต่อต่างประเทศเป็นครั้งแรก หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครเรียน สามารถปรึกษา หรือสอบถามกับตัวแทนในต่างประเทศแต่ละที่ได้ค่ะ