สำหรับนักเรียนที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อรวบรวมเอกสารการสมัครที่สำคัญเสร็จเรียบร้อบแล้ว กรุณาส่งให้กับทางโรงเรียนด้วยตนเอง หรือส่งทางอีเมล์ของโรงเรียน
* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร สามารถปรึกษากับทางโรงเรียนได้
* เกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นมาให้กับทางโรงเรียนแล้วนั้น ให้รอการติดต่อกลับจากทางโรงเรียน