การชำระเงิน

มีช่องทางในการชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง โดยชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือบัตรเครดิตได้
หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด อาจจะถูกยกเลิกการสมัคร กรุณาระวังด้วย
ค่าดำเนินการในการโอนเงิน ผู้โอนเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าสอบเข้าเรียนหากชำระมาแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
โดยชำระเงินได้โดยผ่าน 3 ช่องทางด้านล่าง

A:การชำระเงินผ่านทาง Flywire
สามารถโอนเงินเข้าในบัญชีธนาคารที่กำหนดไว้ในระเทศได้ ทำให้ไม่เสียค่าดำเนินการในการโอนเงินระหว่างประเทศ กรุณาคลิคที่ลิงค์นี้
https://www.flywire.com/pay/abk

B:การชำระเงินโดยโอนเงินเข้าทางบัญชีของโรงเรียนผ่านธนาคารของญี่ปุ่นโดยตรง
Name of Bank(Name of branch) : Mizuho Bank (Hongo Branch)
Saving Account : 075-2908788 Swift Code : MHCBJPJT Account Name : ABK COLLEDGE
Bank address : 3-34-3 Hongo,Bunkyo-ku,Tokyo Bank TEL : +81-3-3812-3261
กรุณาใส่ชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ในช่องหมายเหตุ

C:การชำระเงินด้วย บัตรเครดิต โดยผ่าน Paypal
ค่าธรรมเนียม,ค่าแรกเข้า ,ค่าใช้จ่ายแต่ละชนิดเท่านั้น ไม่สามารถใช้จ่ายค่าเทอมได้ กรุณาคลิกที่ปุ่ม [カートに追加] ในหัวข้อด้านล่างเพิ่มดำเนินการต่อ [มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น] ในหัวข้อ アカウント番号 กรุณาใส่หมายเลขผู้สมัคร Click here.