Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2016年

11月

11日

A discussion about MOU with The University of DANANG

On 1st November 2016, ABKCOLLEGE visited The University of Danang in Vietnam and held a discussion about MOU with Mr. Tran Van Nam, the president of The University of Danang.

0 コメント