Cùng đi lên với các Du học sinh suốt từ năm 1957 và nay với mong muốn được tiến xa hơn tới tương lai, ABK (hội quán văn hóa Châu Á) thành lập trường ABK COLLEGE.

Các khóa học dài trên 1 năm
Gửi các bạn sinh sống tại Nhật bản
Lớp dự bị đại học ngắn hạn

ABK COLLEGE Gallery

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Các trường đại học liên kết với ABK COLLEGE

Thông báo

2016年

10月

17日

MOU sign ceremony between HSUAN CHUANG UNIVERSITY in TAIWAN and ABK COLLEGE

On 17th October 2016, MOU signing ceremony has been held between HSUAN CHUANG UNIVERSITY in TAIWAN and ABK COLLEGE. (The left on the photo is Mr.Tsukuda, president of ABK COLLEGE and the right side of him is Mr.Chien Shao Chi, vice-president of HSUAN CHUANG UNIVERSITY.)

0 コメント